Ga naar de website voor juridische vertalingen
Ga naar de website voor notariële vertalingen
Ga naar de website voor financiële vertalingen
Choose your language | Kies uw taal Nederlands English

Welkom bij Juridisch Vertaalbureau All-Round


juridischvertaalbureau.nl
Vertaalbureau All-Round in Den Haag, gespecialiseerd in juridische vertalingenWij zijn gespecialiseerd in juridische vertalingen in de talen Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans. Daarin zijn wij allround. Wij hebben er bewust voor gekozen om als nichespeler uit te munten in deze specialisatie. Wij bieden niet alle talen en niet alle vakgebieden omdat het onmogelijk is overal de beste in te zijn. En wij willen wel de beste zijn in juridisch vertaalwerk.

Over ons >>
 

Vertalen is een vak

Onze juridische vertalers zijn universitair geschoolde professionals met jarenlange ervaring die in het landelijke Register beëdigde vertalers en tolken (Rbtv) zijn ingeschreven. Wij houden onze vakkennis op peil door middel van permanente educatie.
 

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij zijn geen prijsvechter maar staan voor topkwaliteit tegen een eerlijke prijs. U krijgt van ons geen “Google-vertaling”. Wat krijgt u wel? Een perfecte, juridisch correcte vertaling.

Beëdigde vertalingen en legalisatie

Uiteraard kunt u ook voor beëdigde vertalingen bij ons vertaalbureau terecht. Daarnaast kunnen wij beëdigde vertalingen voor u laten voorzien van een legalisatie of apostille van de rechtbank.
 

 

Bent u notaris of wilt u een notariële akte laten vertalen?

Meer informatie over notariële vertalingen vindt u op onze website www.notarieelvertaalwerk.nl.

Financiële vertalingen

Ook beschikken wij over gespecialiseerde financiële vertalers, echte cracks in het vertalen van jaarrekeningen, beleggingsverslagen en andere financiële teksten. Meer informatie vindt u op onze website www.financieelvertaalwerk.nl.

 

 
juridische vertalers juridischvertaalbureau.nl

Offerte juridisch vertaalwerk Vertaalbureau All-Round


Onze opdrachtgevers

Wij leveren juridische vertalingen aan notarissen, advocaten, mediators, accountants, belastingadviseurs, non-profitorganisaties en het bedrijfsleven.

 

Welke teksten vertalen wij?

Onze juridische specialisten vertalen onder meer:

 
 • contracten en overeenkomsten
 • statuten
 • notariële akten meer info
 • algemene voorwaarden
 • leveringsvoorwaarden
 • inkoopvoorwaarden
 • koopovereenkomsten
 • oprichtingsakten
 • processtukken
 • vonnissen
 • arresten
 • dagvaardingen
 • pleitnota's
 • conclusies
 • beroep- en bezwaarschriften
 • verzoekschriften
 • exploten
 • juridische adviezen
 • arbeidsovereenkomsten
 • personeelshandboeken
 • correspondentie
 • sociale plannen
 • beleidsstukken
 • wetsteksten
 
 

© 2015 Juridisch Vertaalbureau All-Round, Den Haag, de specialist in juridische vertalingen.
 
Vertaalbureau All-Round is erkend lid van de VViN

Erkend lid VViN  
(Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland)
 
Network member of EUATC  
(European Union of Associations of Translation Companies)  

Vertaalbureau All-Round® - Postbus 17183 - 2502 CD  Den Haag - T: 070 - 30 60 888 - F: 070 - 35 85 111

home

over ons

beŽdigde vertalingen

FAQ beŽdigde vertalingen

legalisatie

apostilles
gewone legalisaties
buitenlandse documenten

offerte

contact

FAQ

vertalen voor All-Round
kosten en levertijd
talen en vakgebieden
werkwijze
levering vertaling