Legalisatie en apostille

Alles over het legaliseren van een beëdigde vertaling

Nu aanvragen: offerte beëdigde vertaling

Legalisatie van een beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling is een gewaarmerkte vertaling die voorzien is van een ondertekende verklaring van een beëdigd vertaler. Vaak is dat voldoende om met het document aan de slag te gaan. Maar niet altijd.

Soms verlangt een officiële instantie in het buitenland, zoals een notaris, bank of rechtbank, dat de handtekening van de beëdigd vertaler ook nog gelegaliseerd wordt door middel van een apostille of een 'gewone' legalisatie. Zo'n apostille of legalisatie wordt door de rechtbank op de beëdigde vertaling geplaatst.
 

Door legalisatie van de handtekening van de beëdigde vertaler bevestigt de rechtbank dat de vertaler bevoegd is beëdigde vertalingen af te geven. Of legalisatie in uw geval nodig is, kunt u navragen bij de instantie waarvoor de vertaling bestemd is.

Een beëdigde vertaling is dan ook niet automatisch een gelegaliseerde vertaling. Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling die gelegaliseerd is door de rechtbank en soms ook nog door andere instanties.

Legalisatie is dus een extra stap ...
... een stap die wij graag voor u zetten

 

Hebt u een beëdigde vertaling met apostille of legalisatie nodig van een akte of een ander officieel document? Bijvoorbeeld van de oprichtingsakte met de statuten van uw organisatie, een verklaring van erfrecht, een echtscheidingsbeschikking of een KvK-uittreksel? Daarvoor moet u met de vertaling naar de rechtbank, een heel gedoe.
 
Maar u kunt het uzelf ook gemakkelijk maken: laat ons de apostille of legalisatie verzorgen. U hoeft dan niet zelf naar de rechtbank. Dat scheelt u veel tijd en moeite.

U kunt de handtekeningen van onze vertalers ook zelf bij iedere Nederlandse rechtbank laten legaliseren. Bij de meeste rechtbanken kan dat per post of op afspraak. Op de website van de Rechtspraak leest u per rechtbank hoe dit in zijn werk gaat.


Offerte beëdigde vertaling

 

Hebt u een apostille of een gewone legalisatie nodig?


Er zijn twee manieren om handtekeningen te laten legaliseren: de apostille en de gewone legalisatie. Hieronder leggen we het verschil uit.

Apostille:


Een apostille is een vereenvoudigde legalisatie in de vorm van een verklaring van de Rechtbank. Met een apostille wordt bevestigd dat iemand een officieel document in een bepaalde hoedanigheid heeft ondertekend, bijvoorbeeld als beëdigd vertaler of notaris. Daardoor wordt het document geldig in het buitenland.

 
Als u een vertaling laat voorzien van een apostille, hoeft u verder geen formaliteiten meer te vervullen: de vertaling is direct bruikbaar in het buitenland. Een apostille is behalve in het Nederlands onder andere ook in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans verkrijgbaar.
 
De apostille wordt erkend door de landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag (Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents). Er treden nog steeds nieuwe landen toe tot dit verdrag. Door deze landen worden verder geen formaliteiten vereist ter legalisatie van een akte of vertaling.

Een actueel overzicht van alle landen die de apostille erkennen vindt u hier (u gaat naar de website van HCCH, Hague Conference on Private International Law):

apostillelanden

 

Legalisatie:
 

Als u een gelegaliseerde beëdigde vertaling nodig hebt voor een land dat niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag moet een uitgebreidere legalisatieprocedure doorlopen worden:
 

  1. eerst legaliseert de rechtbank de handtekening van de beëdigd vertaler - en eventueel van de notaris - door middel van een 'gewone' legalisatie (dus geen apostille);
  2. daarna moet de handtekening van de rechtbankmedewerker gelegaliseerd worden door het Consulair Dienstencentrum (CDC) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag;
  3. ten slotte moet de handtekening van de ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden door de ambassade of het consulaat van het land waarvoor de beëdigde vertaling bestemd is.
Meer informatie over deze procedure is te vinden op de overheidswebsite www.nederlandwereldwijd.nl.

Deze uitgebreide legalisatieprocedure kan heel wat tijd kosten. De eerste stap in deze procedure, de legalisatie bij de rechtbank, kunnen wij voor u verzorgen.

 

Apostille binnen de EU soms niet meer verplicht

 

Sinds 16 februari 2019 is een apostille of legalisatie binnen de Europese Unie in bepaalde omstandigheden officieel niet meer vereist. Dat staat in Verordening (EU) 2016/1191. Meer informatie hierover vindt u op de overheidswebsite www.nederlandwereldwijd.nl. Desondanks wordt ook binnen de EU nog vaak een apostille verlangd en u kunt deze ook gewoon laten plaatsen.

Juridisch Vertaalbureau Den Haag

Al onze beëdigde vertalingen kunnen gelegaliseerd worden

Vrijblijvende offerte voor een beëdigde vertaling