EN  |  NL
Vertaalbureau All-Round, Den Haag | All-Round Translations, The Hague

Welke documenten vertalen wij?
 

Onze juridische specialisten vertalen onder meer:
 

 • contracten en overeenkomsten
 • statuten
 • notariële akten >> meer info
 • algemene voorwaarden
 • leveringsvoorwaarden
 • inkoopvoorwaarden
 • koopovereenkomsten
 • oprichtingsakten
 • vaststellingsovereenkomsten
 • processtukken
 • vonnissen
 • arresten
 • dagvaardingen
 
 • pleitnota's
 • conclusies
 • beroep- en bezwaarschriften
 • verzoekschriften
 • exploten
 • juridische adviezen
 • arbeidsovereenkomsten
 • personeelshandboeken
 • correspondentie
 • sociale plannen
 • beleidsstukken
 • wetsteksten

 

Een overzicht van de talen die wij bieden vindt u hier >>.Juridisch Vertaalbureau All-Round Den Haag: professionele juridische vertalingen door gespecialiseerde beëdigde vertalers
Full member of Elia
(European Language Industry Association)