Huwelijkse voorwaarden vertalen?

Onze beëdigde vertalers helpen je graag!

Offerte voor de vertaling van huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden vertalen


Wil je huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden laten opstellen?
Als jij of je partner onvoldoende Nederlands spreekt, heb je een professionele vertaling van de notariële akte nodig. Je wilt immers weten waar je je handtekening onder zet.
 
Wij helpen je hierbij graag. Onze beëdigde vertalers maken een correcte vertaling van jullie huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Professionele vertaling van jullie huwelijkse voorwaarden

Voordat jullie de akte van huwelijkse voorwaarden ondertekenen, is het natuurlijk van het grootste belang dat je precies weet wat erin staat. En ook na ondertekening van de akte moet je de inhoud kunnen lezen. Huwelijkse voorwaarden bevatten regelingen die jullie tijdens  jullie huwelijk moeten uitvoeren, zoals het verrekenen van inkomens. Dan moeten jullie wel precies kunnen nagaan wat jullie rechten en plichten zijn.

Als van een van jullie Nederlands niet de moedertaal is, kan dat lastig zijn. Je hebt dan een professionele vertaling van de huwelijkse voorwaarden nodig. De notaris zal je daar ook op wijzen. Daarnaast zijn er omstandigheden waarin je een beëdigde vertaling van jullie huwelijkse voorwaarden nodig hebt, bijvoorbeeld omdat een buitenlandse instantie daarom vraagt.
 

Als juridisch vertaalbureau zijn wij gespecialiseerd in het vertalen van juridische teksten in het algemeen en van notariële akten in het bijzonder. Wij vertalen al tientallen jaren notariële akten van huwelijkse voorwaarden in en uit het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.
 
Onze vertalers schrikken niet terug van termen als Amsterdams verrekenbeding en koude uitsluiting. Integendeel: ze kunnen dergelijke termen correct voor jullie vertalen. Zodat je weet waar je aan toe bent.

Kies voor zekerheid. Laat jullie huwelijkse voorwaarden door ons vertalen.
 


Wat is een beëdigde vertaling?

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Wie in Nederland trouwt zonder iets te regelen voor ieders bezittingen en schulden, trouwt automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat de echtgenoten delen wat er tijdens het huwelijk wordt opgebouwd.

Huwelijkse voorwaarden vertalen? Laat Juridisch Vertaalbureau Den Haag een beëdigde vertaling maken.
 

Willen jullie tijdens het huwelijk bezittingen en schulden apart houden of juist alles gemeenschappelijk maken? Dan kunnen jullie door de notaris huwelijkse voorwaarden laten opstellen.

Huwelijkse voorwaarden (ook wel huwelijksvoorwaarden genoemd) zijn afspraken tussen huwelijkspartners over de verdeling van bezittingen en schulden. In huwelijkse voorwaarden bepalen jullie welke bezittingen en schulden van jullie samen zijn en welke persoonlijk.

Jullie kunnen zowel vóór als tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden door de notaris laten opstellen. En als jullie omstandigheden veranderen, kunnen jullie ze later ook wijzigen.
 
Voor een geregistreerd partnerschap geldt hetzelfde. Ook tussen geregistreerde partners geldt een beperkte gemeenschap van goederen als zij niets regelen. Willen zij hiervan afwijken, dan moeten ze bij de notaris partnerschapsvoorwaarden laten opstellen. Hierin kan ongeveer hetzelfde geregeld worden als in huwelijkse voorwaarden.

Juridisch Vertaalbureau All-Round Den Haag

voor een heldere vertaling van huwelijkse voorwaarden

Offerte voor de vertaling van huwelijkse voorwaarden