Specialisten in juridisch, notarieel en financieel vertaalwerk

Onze specialisaties:
juridische, notariële en financiële vertalingen


Klik op een van onderstaande knoppen voor informatie over onze specialisaties:


JURIDISCHE
VERTALING

NOTARIËLE
VERTALING

FINANCIËLE
VERTALING

Juridisch, notarieel en financieel vertaalbureau

Wij zijn al 75 jaar allround specialisten in het vertalen van juridische documenten, notariële akten en financiële stukken.
 
Binnen onze juridische specialisatie vertalen wij de meest uiteenlopende juridische documenten, van algemene voorwaarden, arbeidsovereenkomsten en juridische adviezen tot vonnissen, pleitnota’s en andere processtukken. Van al deze documenten kunnen wij ook een beëdigde vertaling maken: al onze vertalers zijn beëdigde vertalers.
 

Notarieel vertaalwerk valt natuurlijk ook onder de noemer juridische vertalingen. Maar omdat het vertalen van notariële akten en andere notariële documenten een van onze belangrijkste expertisegebieden is, zien wij dit als een aparte specialisatie.


De notariële akten die wij vertalen, al dan niet beëdigd, hebben betrekking op alle notariële disciplines:

Voor Engelse financiële vertalingen beschikken wij over gespecialiseerde financiële vertalers, echte cracks in het vertalen van financiële teksten. Van jaarrekeningen of complete jaarverslagen, beleggingsverslagen, kwartaalberichten, fiscale documenten en andere financiële teksten maken wij deskundige Engelse vertalingen.
 

Gespecialiseerd vertaalbureau

Wanneer u een bv wilt oprichten, een contract gaat sluiten, een gerechtelijke procedure voert of een jaarrekening laat controleren laat u zich bijstaan door een notaris, advocaat of accountant.
 
Als de partij met wie u zaken doet, of uw cliënt, uit het buitenland komt, of als u uw jaarverslag in het Engels moet publiceren, dan is het logisch dat u voor de vertaling van deze documenten ook naar een specialist stapt. Vertaalbureau All-Round is hiervoor de specialist bij uitstek.
 

U wilt goed begrepen worden door uw buitenlandse relaties. En u wilt hen begrijpen. Wellicht meer dan u zich realiseert speelt daarbij niet alleen de taalbarrière een rol; er zijn ook culturele verschillen te overbruggen. En dat is werk voor professionele vertalers.
 
All-Round heeft die professionals voor u: zij weten exact wat er speelt, kennen de verschillende juridische, fiscale en economische systemen en weten uw boodschap over te brengen.

Gespecialiseerd vertaalbureau in Den Haag

Juridische vertalingen, notariële vertalingen, financiële vertalingen

Nu aanvragen: offerte beëdigde vertaling