Verklaring van erfrecht vertalen?

Wij maken een beëdigde vertaling die je direct kunt gebruiken.

Nu aanvragen: offerte beëdigde vertaling

Verklaring van erfrecht vertalen


Moet je een nalatenschap in het buitenland afwikkelen? Dan heb je een beëdigde vertaling nodig van een verklaring van erfrecht en soms ook van een verklaring van executele.
 
Wij zijn je graag van dienst.

Waarom een verklaring van erfrecht vertalen?

 

Als bij een nalatenschap een ander land betrokken is – bijvoorbeeld omdat de overledene in een ander land woonde of bezittingen in het buitenland had – moeten er diverse documenten vertaald worden. Een daarvan is de verklaring van erfrecht. Waarom moet de verklaring van erfrecht vertaald worden? We geven een voorbeeld.

Voorbeeld: nalatenschap in Engeland


Je oom uit Den Haag is overleden. Hij had een vakantiehuis in Engeland en ook een paar Engelse bankrekeningen en een pensioen van een voormalige Britse werkgever.

Jij bent als een van zijn erfgenamen belast met de afwikkeling van de nalatenschap. Het vakantiehuis moet verkocht worden, verzekeringen moeten worden opgezegd en er moet van alles geregeld worden met de Engelse banken en het pensioenfonds.

Je moet dan aantonen dat je bevoegd bent alle noodzakelijke handelingen te verrichten. Hiervoor is een beëdigde en gelegaliseerde Engelse vertaling nodig van de verklaring van erfrecht. En als je executeur bent, ook van de verklaring van executele.
 

Beëdigde vertaling voor een nalatenschap in Engeland

Verklaring van erfrecht en verklaring van executele

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een akte die door een notaris wordt opgesteld nadat iemand overleden is. In de verklaring van erfrecht verklaart de notaris of de overledene een testament heeft gemaakt, wie de erfgenamen zijn en wie van de erfgenamen bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. Een verklaring van erfrecht wordt ook wel akte van erfrecht genoemd.
 
Als er geen testament is, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Als er wel een testament is, dan blijkt daaruit wie de erfgenamen zijn. Maar uit het testament blijkt niet wie ook echt iets uit de nalatenschap ontvangt. Er kunnen bijvoorbeeld al erfgenamen overleden zijn, zodat de nalatenschap anders verdeeld moet worden dan de overledene voor ogen had. Dit laatste blijkt uit de verklaring van erfrecht.
 
Kort gezegd staat in een testament wat de overledene wilde en in een verklaring van erfrecht wat daarvan terecht komt.
 

Verklaring van executele

Als in een testament een executeur benoemd is om de erfenis af te handelen, kan de notaris aan de executeur een verklaring van executele afgeven. Daarin staat dat hij of zij tot executeur benoemd is en wat zijn of haar taken en bevoegdheden zijn.
 
Met de verklaring van executele kan de executeur aan banken en andere instanties aantonen dat hij of zij bevoegd is om over de nalatenschap te beschikken.

Zo kan de executeur bijvoorbeeld de bankzaken van de overledene regelen of namens de erfgenamen het huis van de overledene verkopen.

Wij vertalen deze documenten met juridische precisie.
 

Meer informatie over beëdigde vertalingen

Andere documenten vertalen bij een erfenis


Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt veel kijken, zeker als er bezittingen in het buitenland zijn. Behalve de verklaring van erfrecht zijn er vaak nog andere documenten van de notaris die beëdigd vertaald moeten worden. Denk aan boedelvolmachten, het testament en de akte van verdeling. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.
 

Voorbeeld: een erfgenaam in Australië

Je bent een van de erfgenamen van je tante. Een van de andere erfgenamen is je neef die in Australië woont. Je neef spreekt geen Nederlands, maar moet wel op de hoogte worden gesteld van zijn rechten en plichten en van de formaliteiten die vervuld moeten worden bij een erfenis.

Waaruit bestaat de erfenis? Wil hij de erfenis wel of niet aanvaarden? Hoe zit het met de erfbelasting? Ook moet je neef iemand in Nederland machtigen om namens hem allerlei zaken te regelen.
 

Er moeten dus allerlei documenten vertaald worden: correspondentie van de notaris met de buitenlandse erfgenaam met uitleg over de procedure, een verklaring waarmee de erfenis wordt aanvaard of verworpen, de boedelvolmacht die door de buitenlandse erfgenaam moet worden ondertekend, het testament. Het vertalen van dit soort documenten is ons dagelijks werk.
 
Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt, bijvoorbeeld over welke documenten je moet laten vertalen en of je een apostille of legalisatie nodig hebt.

Contact opnemen

Verklaring van erfrecht deskundig vertaald

Juridisch Vertaalbureau All-Round Den Haag

Offerte voor de beëdigde vertaling van een verklaring van erfrecht