Levenstestament vertalen?

Notarieel Vertaalbureau All-Round in Den Haag maakt een perfecte beëdigde vertaling voor je.

Vrijblijvende offerte beëdigde vertaling

Levenstestament vertalen


In een levenstestament bepaal je wat er moet gebeuren als je niet meer in staat bent je eigen zaken te regelen. Als je iets overkomt in het buitenland heb je een beëdigde vertaling van je levenstestament nodig.
 
Laat je levenstestament door ons vertalen. Dan weet je zeker dat je wensen duidelijk zijn.
 

Beëdigde vertaling van je levenstestament

Een beëdigde vertaling van je levenstestament kan van groot belang zijn als je in het buitenland zorg nodig hebt of als er namens jou zaken moeten worden geregeld. Met een vertaling van je levenstestament zorg je voor duidelijkheid bij zorgverleners en instanties in het land waar je bent. En met een beëdigde vertaling zorg je ervoor dat je wensen kunnen worden gerespecteerd.
 
Als je een levenstestament hebt gemaakt en naar het buitenland gaat, is het dan ook verstandig je levenstestament in het Engels te laten vertalen. En om de beëdigde vertaling van je levenstestament bij je te hebben wanneer je buiten Nederland verblijft. Als je zorg nodig hebt, dan kunnen de zorgverleners in de vertaling lezen wat je wensen zijn en wie namens jou over belangrijke zaken mag beslissen.
 

Wat is een levenstestament eigenlijk?


Zowel een levenstestament als een gewoon testament leg je vast in een akte bij de notaris. Maar een levenstestament is iets anders dan een gewoon testament. In een gewoon testament bepaal je wat er met je nalatenschap moet gebeuren na je overlijden. In een levenstestament bepaal je hoe je wilt dat bepaalde dingen tijdens je leven verlopen als je hierover zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Bijvoorbeeld vanwege een ongeval, ziekte, een beroerte of dementie.

Met een levenstestament houd je de regie in eigen hand. En met een beëdigde vertaling ervan ook in het buitenland.

Een levenstestament voor je financiële, medische en persoonlijke belangen

Financiële belangen

In een levenstestament bepaal je hoe er met je geld en andere bezittingen moet worden omgegaan als je dat zelf niet meer kunt. Zo kun je aangeven wie je bankzaken regelt, je belastingaangifte doet en je toeslagen aanvraagt en bijvoorbeeld ook of er namens jou giften gedaan mogen worden.
 

Medische belangen

Daarnaast kun je in een levenstestament je wensen op medisch gebied vastleggen. Dat geeft artsen houvast als je zelf door ziekte of een ongeval niet kunt aangeven wat je wilt. Je kunt vermelden welke behandelingen je wel of juist niet wilt, welke wensen je hebt als je in een verpleeghuis moet worden opgenomen en of je wel of niet gereanimeerd wilt worden.
 

Persoonlijke belangen

Behalve je financiële en medische belangen, kun je in een levenstestament ook andere persoonlijke dingen regelen. Bijvoorbeeld wensen als het gaat om je persoonlijke verzorging, je sociale leven en je huisdieren. Ook je wensen op religieus gebied kun je in een levenstestament vastleggen.

Wat is een beëdigde vertaling?
 

Vertrouwenspersoon

In een levenstestament bepaal je wie die beslissingen namens jou mag nemen. Dat is je vertrouwenspersoon of gevolmachtigde. Deze wijs je zelf aan. Je kunt in je levenstestament ook meer dan één vertrouwenspersoon aanwijzen, bijvoorbeeld een voor je financiële belangen en een voor je medische en persoonlijke belangen.
 
Een levenstestament bevat dan ook vaak twee volmachten: een voor degene die je financiële belangen behartigt en een voor degene die je medische en persoonlijke belangen behartigt.
 

Beëdigde vertaling

Zoals hierboven aangegeven, is het verstandig om over een goede Engelse vertaling van je levenstestament te beschikken als je in het buitenland bent. Met zo’n vertaling is immers voor iedereen duidelijk wat je wensen zijn.
 
Als juridisch vertaalbureau hebben wij een enorme ervaring in het maken van notariële vertalingen. Wij hebben talloze levenstestamenten vertaald. Ook jou zijn wij graag van dienst. Zorg ervoor dat je een goede beëdigde vertaling van je levenstestament hebt. Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Wij vertalen je levenstestament vakkundig en voordelig

Juridisch Vertaalbureau Den Haag

Offerte voor de beëdigde vertaling van je levenstestament