Statuten vertalen

Laat ons de statuten van uw organisatie vertalen: snel en voordelig

Vrijblijvende offerte voor de vertaling van uw statuten

Statuten vertalen


Hebt u een vertaling van de statuten van uw vennootschap, stichting of vereniging nodig?
Wij helpen u snel en voordelig.
Profiteer van onze 75 jaar ervaring in het vertalen van statuten.

Beëdigde vertaling van uw statuten

Een besloten vennootschap, of bv, wordt opgericht bij de notaris. Voor de oprichting is een notariële akte van oprichting vereist waarin de statuten van de bv zijn opgenomen. In de statuten wordt de naam van de bv vastgelegd en wordt het doel van de bv omschreven. Daarnaast bevatten de statuten de grondregels voor het functioneren van de vennootschap.

Dit geldt ook voor de meeste andere rechtspersonen: ook een naamloze vennootschap (nv), stichting, vereniging en coöperatie hebben statuten die in de oprichtingsakte zijn opgenomen.

In de statuten wordt onder andere bepaald wie de algemene vergadering mag bijwonen, wie er stemrecht hebben, hoe de bestuurders worden benoemd en ontslagen, hoe de winst verdeeld wordt en hoe aandelen mogen worden overgedragen.

De statuten kunnen na de oprichting van de organisatie ook bij de notaris gewijzigd worden door middel van een akte van statutenwijziging.

Er zijn allerlei omstandigheden denkbaar waarin de statuten van uw organisatie vertaald moeten worden.

Wanneer een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting, vereniging of coöperatie in het buitenland actief wordt, bijvoorbeeld door daar een vestiging te openen, moet bij de autoriteiten in het betreffende land een beëdigde vertaling van de statuten gedeponeerd worden.

Laat ons uw statuten vertalen.

Statuten volgens de 'Dikke Van Dale'


Ook bij andere transacties is vaak een vertaling van de statuten nodig, zoals het aangaan van een samenwerkingsverband met een buitenlandse vennootschap of andere organisatie.

Wij hebben in de afgelopen decennia de statuten van duizenden organisaties vertaald. Wij helpen u graag om effectief zaken te doen in het buitenland of samen te werken met buitenlandse partners.

Profiteer van onze kennis en ervaring en laat ons uw statuten vertalen: Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans zijn de talen waarin wij werken.

 

Neem Contact met ons op

Statuten vertalen is ons dagelijks werk


Als notarieel vertaalbureau hebben wij een enorme ervaring in het vertalen van statuten.
Sterker nog, het is ons dagelijks werk.

Wij maken graag een vrijblijvende offerte op maat voor u.

Uittreksel KvK vertalen

Wanneer u in een ander land gaat ondernemen, is het meestal ook nodig een beëdigde vertaling van een uittreksel uit het Handelsregister in te dienen. Met een KvK-uittreksel bewijst u dat uw organisatie is ingeschreven in het Handelsregister.

Uit het uittreksel blijkt ook wie de huidige bestuurders zijn en wie bevoegd is ow organisatie te vertegenwoordigen. Als een organisatie al wat langer bestaat, zijn dat vaak andere personen dan de in de statuten vermelde oprichters.

Ten slotte wordt de doelomschrijving uit de statuten in het KvK-uittreksel vermeld, zodat voor iedereen duidelijk is wat de activiteiten van de onderneming zijn.

Wij hebben een enorme ervaring in het vertalen van uittreksels uit het Handelsregister, al dan niet in combinatie met statuten. Laat ons de beëdigde vertaling van uw KvK-uittreksel maken, dan komt u goed beslagen ten ijs.
 

Lees hier wat een beëdigde vertaling is

Uw statuten snel en voordelig vertaald

Juridisch Vertaalbureau All-Round in Den Haag

Nu aanvragen: offerte voor de beëdigde vertaling van uw statuten