Ga je een huis of appartement kopen?

Wij maken een beëdigde vertaling van je koopcontract.

Vrijblijvende offerte voor een beëdigde vertaling

Koopcontract vertalen


Als je een huis of appartement gaat kopen, dan wil je precies weten wat er in het koopcontract staat. Dat is lastig als jij of je partner een andere taal spreekt dan de taal waarin het contract is opgesteld. Je hebt dan een goede juridische vertaling nodig.
 
Laat ons je koopcontract vertalen. Dat is onze specialisatie. Wij zorgen ervoor dat je weet wat je tekent. Juridisch Vertaalbureau Den Haag: voor notaris, makelaar en consument.


 

Beëdigde vertaling van je koopovereenkomst

Wij zijn gespecialiseerd in het vertalen van alle documenten die betrekking hebben op de koop of verkoop van een woning. Of je nu een koopcontract, leveringsakte of hypotheekakte wilt laten vertalen, onze juridische vertalers staan voor je klaar. Al onze juridische vertalers zijn beëdigd. Je kunt dus ook een beroep op ons doen voor de beëdigde vertaling van deze documenten.
 
Als juridisch vertaalbureau worden wij ingeschakeld door alle partijen die bij een vastgoedtransactie betrokken zijn.
 
De notaris schakelt ons vaak in voor het vertalen van leveringsakten en hypotheekakten en ook van door de notaris opgestelde koopakten. Wij zijn al 75 jaar gespecialiseerd in vertalingen voor het notariaat. Veel notarissen in Den Haag, maar ook buiten Den Haag, maken gebruik van onze diensten.

Makelaars staan wij bij met professionele vertalingen als hun cliënten een vertaling nodig hebben, bijvoorbeeld een Engelse vertaling van het koopcontract. Dat kunnen zakelijke cliënten zijn, zoals projectontwikkelaars, of particuliere cliënten.
 
Ook vertalen wij vaak koopovereenkomsten en leveringsakten voor particuliere kopers of verkopers. Dat kunnen bijvoorbeeld expats zijn die in Nederland een huis kopen, maar ook Nederlanders die in het buitenland een huis kopen.
 
Als de vertaling van het koopcontract, de leveringsakte of de hypotheekakte bestemd is voor een officiële buitenlandse instantie, bank of notaris, heb je wellicht een beëdigde vertaling nodig. Die maken wij graag voor je.

Het kopen van een woning


Als je een huis koopt, krijg je met heel wat documenten te maken. Het is van groot belang dat al deze documenten vakkundig en professioneel vertaald worden: alleen met een goede vertaling weet je wat je rechten en plichten zijn. Wij zijn je hierbij graag van dienst.

Het koopcontract


Je koopt in Nederland een woning door een koopcontract met de verkoper aan te gaan. Het koopcontract is een schriftelijke overeenkomst tussen de koper en de verkoper.

Een koopcontract wordt meestal door een makelaar opgesteld, maar je kunt dit ook zelf doen of hiervoor een notaris inschakelen.
 
In het koopcontract staat natuurlijk wie de koper en de verkoper zijn, om welke woning het gaat, wat de staat van onderhoud van de woning is en welke koopprijs is overeengekomen. Daarnaast kunnen er allerlei andere zaken in de koopovereenkomst geregeld worden.

 

Het voorlopige koopcontract en de koopakte


Voorlopig koopcontract en koopakte zijn andere benamingen voor koopcontract. Het zijn dus geen aparte documenten. Deze benamingen zijn wel wat verwarrend.
 
Een voorlopig koopcontract is niet echt voorlopig. Als je het hebt ondertekend en de wettelijke bedenktijd van drie werkdagen is verstreken, dan is het voorlopige koopcontract bindend en kun je er niet meer onderuit. Het is alleen voorlopig omdat de woning nog niet officieel van jou is: daarvoor is een notariële akte van levering nodig.
 
Ook de term koopakte kan voor verwarring zorgen: bij het woord akte denk je aan een notariële akte, maar dat is het niet. Het is een onderhandse overeenkomst, ook als de koopakte door de notaris is opgesteld.
 


De leveringsakte en de hypotheekakte


De leveringsakte, of akte van levering, is wel een notariële akte: het is een door de notaris opgestelde akte waarmee je definitief eigenaar van je nieuwe woning wordt. Met de leveringsakte wordt de woning aan jou ‘geleverd’, dus overgedragen, waardoor je de nieuwe eigenaar wordt. De leveringsakte wordt ondertekend door de koper, de verkoper en de notaris.
 
Als je een hypotheek hebt afgesloten om de woning te financieren, dan onderteken je de hypotheekakte bij de notaris direct na het ondertekenen van de leveringsakte. De notaris zorgt ervoor dat de koopsom op de bankrekening van de verkoper wordt bijgeschreven.
 
Wij vertalen je koopcontract, leveringsakte en hypotheekakte vakkundig en correct.

Je koopcontract deskundig vertaald

Juridisch Vertaalbureau All-Round Den Haag

Offerte voor de beëdigde vertaling van je koopcontract