Gaat u een huis of appartement kopen?

Wij maken een beëdigde vertaling van uw koopcontract.

Vrijblijvende offerte voor een beëdigde vertaling

Koopcontract vertalen


Als u een huis of appartement gaat kopen, dan wilt u precies weten wat er in het koopcontract staat. Dat is lastig als u of uw partner een andere taal spreekt dan de taal waarin het koopcontract is opgesteld. U hebt dan een goede juridische vertaling nodig.
 
Laat ons uw koopcontract vertalen. Dat is onze specialisatie. Wij zorgen ervoor dat u weet wat u tekent. Juridisch Vertaalbureau Den Haag: voor notaris, makelaar en consument.


 

Beëdigde vertaling van uw koopcontract

Wij zijn gespecialiseerd in het vertalen van alle documenten die betrekking hebben op de koop of verkoop van een woning. Of u nu een koopcontract, leveringsakte of hypotheekakte wilt laten vertalen: onze juridische vertalers staan voor u klaar. Al onze juridische vertalers zijn beëdigd. U kunt dus ook voor de beëdigde vertaling van deze documenten een beroep op ons doen.
 
Als juridisch vertaalbureau worden wij ingeschakeld door alle partijen die bij een vastgoedtransactie betrokken zijn.
 
De notaris schakelt ons vaak in voor het vertalen van leveringsakten en hypotheekakten en ook van door de notaris opgestelde koopakten. Wij zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in vertalingen voor het notariaat. Veel notarissen in Den Haag, maar ook buiten Den Haag, maken gebruik van onze diensten.
 

Makelaars staan wij bij met professionele vertalingen als hun cliënten een vertaling nodig hebben, bijvoorbeeld een Engelse vertaling van het koopcontract. Dat kunnen zakelijke cliënten zijn, zoals projectontwikkelaars, of particuliere cliënten.
 
Ook vertalen wij vaak koopovereenkomsten en leveringsakten voor particuliere kopers of verkopers. Dat kunnen bijvoorbeeld expats zijn die in Nederland een huis kopen, maar ook Nederlanders die in het buitenland een huis kopen.
 
Als de vertaling van het koopcontract, de leveringsakte of de hypotheekakte bestemd is voor een officiële buitenlandse instantie, bank of notaris, kan het zijn dat u een beëdigde vertaling nodig hebt. Die maken wij graag voor u.

Het kopen van een woning


Als u in Nederland een huis koopt, krijgt u met heel wat documenten te maken. Het is voor u van groot belang dat al deze documenten vakkundig en professioneel vertaald worden: alleen met een goede vertaling weet u wat uw rechten en plichten zijn. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Het koopcontract


U koopt in Nederland een woning door een koopcontract met de verkoper aan te gaan. Het koopcontract is een schriftelijke overeenkomst tussen de koper en de verkoper.

Een koopcontract wordt meestal opgesteld door de makelaar, maar u kunt dit ook door een notaris laten doen.
 
In het koopcontract staat natuurlijk wie de koper en de verkoper zijn, om welke woning het gaat, wat de staat van onderhoud van de woning is en welke koopprijs is overeengekomen. Daarnaast kunnen er allerlei andere zaken in de koopovereenkomst geregeld worden.

 

Het voorlopige koopcontract en de koopakte


Voorlopig koopcontract en koopakte zijn andere benamingen voor koopcontract. Het zijn dus geen aparte documenten. Deze benamingen zijn wel wat verwarrend.
 
Een voorlopig koopcontract is niet echt voorlopig. Als u het hebt ondertekend en de wettelijke bedenktijd van drie werkdagen is verstreken, dan is het voorlopige koopcontract bindend en kunt u er niet meer onderuit. Het is alleen voorlopig omdat de woning nog niet officieel van u is: daarvoor is een notariële akte van levering nodig.
 
Ook de term koopakte kan voor verwarring zorgen: bij het woord akte denk je aan een notariële akte, maar dat is het niet. Het is een onderhandse overeenkomst, ook als de koopakte door de notaris is opgesteld.
 


De leveringsakte en de hypotheekakte


De leveringsakte, of akte van levering, is wel een notariële akte: het is een door de notaris opgestelde akte waarmee u definitief eigenaar wordt van uw nieuwe woning. Met de leveringsakte wordt de woning aan u ‘geleverd’, dus overdragen, waardoor u de nieuwe eigenaar wordt. De leveringsakte wordt ondertekend door de koper, de verkoper en de notaris.
 
Als u een hypotheek hebt afgesloten om de woning te financieren, dan ondertekent u de hypotheekakte bij de notaris direct na het ondertekenen van de leveringsakte. De notaris zorgt ervoor dat de koopsom op de bankrekening van de verkoper wordt bijgeschreven.
 
Wij vertalen uw koopcontract, leveringsakte en hypotheekakte vakkundig en op een heldere manier.

Uw koopcontract deskundig vertaald

Juridisch Vertaalbureau All-Round Den Haag

Offerte voor de beëdigde vertaling van uw koopcontract