EN  |  NL
Vertaalbureau All-Round, Den Haag | All-Round Translations, The Hague

Juridisch Vertaalbureau Den Haag


De Haagse vertalers


Als juridisch vertaalbureau zitten wij in Den Haag op de juiste locatie. Talloze internationale instanties, intergouvernementele organisaties, ngo’s, ambassades en binnen- en buitenlandse bedrijven zijn hier gevestigd en er wonen duizenden expats in Den Haag en de regio Haaglanden.
 
Al deze organisaties produceren documenten, sluiten contracten, voeren onderhandelingen, gaan overeenkomsten aan. Expats kopen of huren huizen, sluiten hypotheken, trouwen, stellen testamenten op, corresponderen met instanties.
 
Daarbij hebben zij behoefte aan een betrouwbaar juridisch vertaalbureau in Den Haag. Veel van die documenten moeten immers vertaald worden. Dankzij onze specifieke juridische kennis en jarenlange ervaring zijn wij daarvoor het juiste aanspreekpunt. Juridisch Vertaalbureau All-Round maakt beëdigde vertalingen van alle mogelijke juridische documenten en zorgt voor glasheldere communicatie.

 

Internationale stad van vrede en recht.


Den Haag is niet alleen de stad van de Nederlandse regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries, de Raad van State en andere overheidsinstanties maar ook de internationale stad van vrede en recht.
 
Den Haag is de enige stad buiten New York waar een VN-hoofdorgaan is gevestigd, het Internationaal Gerechtshof (ICJ). Daarnaast hebben ook het Internationaal Strafhof (ICC), Europol, Eurojust, de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH), het Europees Octrooibureau, het Permanente Hof van Arbitrage, het Huis van Europa, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) en het Joegoslavië-tribunaal (ICTY) hun zetel in Den Haag.
 
Tienduizenden mensen werken in Den Haag elke dag samen aan een vrediger, rechtvaardiger en veiliger wereld in zo'n 160 organisaties en in honderden bedrijven en kenniscentra. Veel daarvan ondersteunen wij als juridisch vertaalbureau met professionele juridische vertalingen.
 
Hebt u een vertaling nodig van een juridische tekst? Wij maken graag vrijblijvend een heldere offerte voor u.
 
Juridisch Vertaalbureau All-Round Den Haag: professionele juridische vertalingen door gespecialiseerde beëdigde vertalers
Full member of Elia
(European Language Industry Association)