Heb je een beëdigde vertaling van een leveringsakte nodig?

Wij vertalen de leveringsakte snel en vakkundig.

Vrijblijvende offerte voor een beëdigde vertaling

Leveringsakte vertalen


Nadat je een woning hebt gekocht, moet deze nog officieel worden overgedragen. Dat gebeurt bij de notaris. De notaris stelt de akte van levering op waarmee de feitelijke overdracht geregeld wordt. In de leveringsakte staan ook je rechten en plichten als eigenaar. Het is dan ook van belang dat je de akte goed begrijpt.
 
Spreek jij of spreekt je partner geen Nederlands? Of moet je de leveringsakte aan een buitenlandse instantie overleggen? Het vertalen van notariële akten is onze specialisatie. Wij maken een perfecte beëdigde vertaling.

Wat is het verschil tussen een koopakte en een leveringsakte?

Als je een huis of appartement hebt gekocht, dan heb je een koopcontract met de verkoper gesloten. Zo’n koopcontract wordt ook wel koopakte genoemd, maar het is geen notariële akte. Het koopcontract is een overeenkomst tussen de koper en verkoper van een woning.
 
Een ondertekend koopcontract betekent nog niet dat de woning jouw eigendom is. Daarvoor is een leveringsakte nodig waarmee de woning aan jou wordt overgedragen.
 

De leveringsakte wordt opgesteld door de notaris. Pas als je de leveringsakte hebt ondertekend, ben je de nieuwe eigenaar.
 
De leveringsakte heet officieel akte van levering. Andere benamingen zijn overdrachtsakte of transportakte.

De ondertekende leveringsakte wordt ingeschreven bij het Kadaster en is gelijk ook je eigendomsbewijs van de woning.

Beëdigde vertaling van de leveringsakte

Voordat je bij de notaris de leveringsakte ondertekent, moet je natuurlijk precies weten wat erin staat: je wilt weten waar je je handtekening onder zet. En ook nadat je de leveringsakte ondertekend hebt, moet je kunnen teruglezen wat je rechten en plichten zijn.
 
Dat kan moeilijk zijn als Nederlands niet je moedertaal is. In dat geval heb je een heldere vertaling van de leveringsakte nodig. Daarnaast zijn er andere omstandigheden waarin je een beëdigde vertaling van je leveringsakte nodig hebt, bijvoorbeeld omdat een buitenlandse instantie daarom vraagt.

Wij zijn gespecialiseerd in het vertalen van alle documenten waarmee je bij de koop of verkoop van een huis te maken krijgt, zoals de koopakte, leveringsakte en hypotheekakte. Wij vertalen dergelijke akten al tientallen jaren in en uit het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.
 

Kies voor zekerheid en kwaliteit.

Laat ons jouw leveringsakte vertalen.

Wij maken een perfecte beëdigde vertaling van uw leveringsakte

De rol van de notaris

Je hebt een nieuwe woning gekocht. Het koopcontract is ondertekend, de wettelijke bedenktijd is verstreken en er zijn geen ontbindende voorwaarden meer van toepassing. Maar zoals gezegd, is de woning dan nog niet van jou. Daarvoor moet je eerst nog naar de notaris om de leveringsakte te ondertekenen. Met de leveringsakte wordt het koopcontract uitgevoerd.
Wij vertalen uw leveringsakte in het Engels, Duits, Frans, Italiaans of Spaans

 
 

Voordat de notaris de leveringsakte opstelt, doet hij of zij onderzoek naar een aantal belangrijke zaken. Zo onderzoekt de notaris onder andere:

  • of de verkoper wel het recht heeft de woning te verkopen
  • of er bijzondere rechten en plichten zijn (zoals erfdienstbaarheden of kettingbedingen)
  • of er gemeentelijke aanschrijvingen zijn of relevante bepalingen in het bestemmingsplan
  • of de woning op de monumentenlijst staat
  • of er nog hypotheken of beslagen op de woning rusten
  • of er een vertaling nodig is omdat een van de betrokkenen geen of onvoldoende Nederlands spreekt.

Behalve de uitkomsten van het door de notaris uitgevoerde onderzoek, staan in de leveringsakte natuurlijk ook de kadastrale omschrijving van de woning, de koopsom en de persoonsgegevens van de koper en de verkoper.

Juridisch Vertaalbureau Den Haag

Specialisten in het vertalen van notariële akten

Offerte voor de vertaling van je leveringsakte