Hebt u een beëdigde vertaling van uw leveringsakte nodig?

Wij vertalen uw leveringsakte snel en vakkundig.

Vrijblijvende offerte voor een beëdigde vertaling

Leveringsakte vertalen


Nadat u een woning hebt gekocht, moet deze nog officieel aan u overgedragen worden. Dat gebeurt bij de notaris. De notaris stelt de leveringsakte op waarmee de overdracht geregeld wordt. In de leveringsakte staan ook uw rechten en plichten als eigenaar. Het is dan ook van belang dat u de akte goed begrijpt.
 
Spreekt u of uw partner geen Nederlands? Of moet u de leveringsakte aan een buitenlandse instantie overleggen? Het vertalen van notariële akten is onze specialisatie. Wij maken een perfecte beëdigde vertaling voor u.

Wat is het verschil tussen een koopakte en een leveringsakte?

Als u een huis of appartement hebt gekocht, dan hebt u een koopcontract met de verkoper gesloten. Zo’n koopcontract wordt ook wel koopakte genoemd, maar het is geen notariële akte. Het koopcontract is een overeenkomst tussen de koper en verkoper van een woning.
 
Een ondertekend koopcontract betekent nog niet dat de woning uw eigendom is. Daarvoor is een leveringsakte nodig waarmee uw nieuwe woning aan u wordt overgedragen.
 

De leveringsakte wordt opgesteld door de notaris. Pas als u de leveringsakte hebt ondertekend, bent u de nieuwe eigenaar.
 
De leveringsakte heet officieel akte van levering. Andere benamingen zijn overdrachtsakte of transportakte.

De ondertekende leveringsakte wordt ingeschreven bij het Kadaster en is gelijk ook uw eigendomsbewijs van de woning.

Beëdigde vertaling van de leveringsakte

Voordat u bij de notaris de leveringsakte ondertekent, moet u natuurlijk precies weten wat erin staat: u wilt weten waar u uw handtekening onder zet. En ook nadat u de leveringsakte ondertekend hebt, moet u kunnen teruglezen wat uw rechten en plichten zijn.
 
Dat kan moeilijk zijn als Nederlands niet uw moedertaal is. In dat geval hebt u een heldere vertaling van de leveringsakte nodig. Daarnaast zijn er omstandigheden waarin u een beëdigde vertaling van uw leveringsakte nodig hebt, bijvoorbeeld omdat een buitenlandse instantie daarom vraagt.

Wij zijn gespecialiseerd in het vertalen van alle documenten waarmee u bij de koop of verkoop van een huis te maken krijgt, zoals de koopakte, leveringsakte en hypotheekakte. Wij vertalen dergelijke akten al tientallen jaren in en uit het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.
 

Kies voor zekerheid en kwaliteit.

Laat ons uw leveringsakte vertalen.

Wij maken een perfecte beëdigde vertaling van uw leveringsakte

De rol van de notaris

U hebt een nieuwe woning gekocht. Het koopcontract is ondertekend, de wettelijke bedenktijd is verstreken en er zijn geen ontbindende voorwaarden meer van kracht. Maar zoals gezegd, is de woning dan nog niet van u. Daarvoor moet u eerst nog naar de notaris om de leveringsakte te ondertekenen. Met de leveringsakte wordt het koopcontract uitgevoerd.
Wij vertalen uw leveringsakte in het Engels, Duits, Frans, Italiaans of Spaans

 
 

Voordat de notaris de leveringsakte opstelt, doet hij of zij onderzoek naar een aantal belangrijke zaken. Zo onderzoekt de notaris onder andere:

  • of de verkoper wel het recht heeft de woning te verkopen
  • of er bijzondere rechten en plichten zijn (zoals erfdienstbaarheden of kettingbedingen)
  • of er gemeentelijke aanschrijvingen zijn of relevante bepalingen in het bestemmingsplan
  • of de woning op de monumentenlijst staat
  • of er nog hypotheken of beslagen op de woning rusten
  • of er een vertaling nodig is omdat een van de betrokkenen geen of onvoldoende Nederlands spreekt.

Behalve de uitkomsten van het door de notaris uitgevoerde onderzoek, staan in leveringsakte natuurlijk ook de kadastrale omschrijving van de woning, de koopsom en de persoonsgegevens van de koper en de verkoper.

Juridisch Vertaalbureau Den Haag

Specialisten in het vertalen van notariële akten

Offerte voor de vertaling van uw leveringsakte