Concepttestament niet rechtsgeldig

Datum: 29-09-2023

Straatfotograaf Theo Niekus had zijn testament bijna klaar toen hij in 2019 overleed. Hij wilde zijn werk nalaten aan zijn levenspartner, fotograaf Jocelyne Moreau, en zijn huis openstellen voor een artist in residence om nieuwe generaties straatfotografen te helpen.
 
Maar Niekus stief twee weken voordat hij zijn handtekening onder zijn testament kon zetten. Er was dus geen rechtsgeldig testament, alleen een concept. Omdat hij niet getrouwd was, geen kinderen had en ook notarieel niets geregeld had, ging zijn erfenis naar zijn familie en niet naar zijn partner. Moreau nam hiermee geen genoegen en stapte naar de rechter. Die rechtszaak verloor ze. Het hoger beroep loopt nog.

 

Petitie


De Stichting Theo Niekus is naar aanleiding hiervan in 2023 een petitie gestart, genaamd ‘Theo draait zich om in zijn urn’. In de petitie wordt gesteld dat 'een voldoende gebleken uiterste wil' ook zonder testament moet worden gevolgd.
 
Naar aanleiding van deze petitie heeft kamerlid Lisa van Ginneken van D66 een aantal vragen gesteld aan Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming. Een daarvan was of de minister “van mening is dat het mogelijk zou moeten worden dat onder omstandigheden, bijvoorbeeld in een situatie zoals omschreven in de petitie, geen sprake is van nietigheid indien een concepttestament voldoende duidelijk maakt wat de wil van de erflater is”.
 
In juli 2023 heeft minister Weerwind deze kamervragen beantwoord. Het antwoord is duidelijk: dat kan niet.

 

Rechtszekerheid


Weerwind: “zonder het passeren van het testament bij de notaris kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat het concept de werkelijke, vrije wil van de erflater weergeeft. Het zou bovendien afbreuk doen aan de rechtszekerheid en het ordelijk verloop van het rechtsverkeer als rechtsgevolgen kunnen worden verbonden aan concepten van wilsverklaringen en kunnen worden afgedwongen. In het belang van de rechtszekerheid behoort aan akten alleen rechtskracht en bewijskracht toe te komen als deze geschriften zijn ondertekend en, voor zover van toepassing, zijn opgemaakt in de wettelijk vereiste vorm. Dit geldt in het bijzonder voor de uiterste wil waarin iemand beschikt over zijn gehele vermogen na overlijden en die pas wordt geopenbaard en werking krijgt na het overlijden.”

Het volledige antwoord van de minister is hier te vinden.

 

Heldere vertaling van je testament


Er zijn verschillende omstandigheden denkbaar waarin je een vertaling van een testament nodig hebt. Bijvoorbeeld wanneer een familielid met bezittingen in het buitenland is overleden. Of wanneer je een buitenlandse partner hebt met wie je je eigen testament wilt afstemmen. En als de vertaling gebruikt wordt voor de afwikkeling van een nalatenschap in het buitenland heb je een beëdigde vertaling nodig, meestal met een apostille.
 
Overigens hebben wij geen moeite met een concepttestament. Wij vertalen dit graag voor je, zodat vóór de ondertekening van de akte helemaal duidelijk is wat er precies in staat.
 
Wij zijn gespecialiseerd in notariële vertalingen en zijn je graag van dienst met een heldere vertaling. Vraag nu een offerte aan:

Offerte voor de vertaling van een testament


Concepttestament niet rechtsgeldig