Wetgeving over digitale nalatenschap nodig

Datum: 07-11-2019

 

Wat is een digitale nalatenschap?


Ons leven speelt zich steeds meer online af. We zitten op WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook en YouTube, slaan onze foto’s en filmpjes op in de cloud, kopen e-books en hebben online accounts bij PayPal, banken en webshops.
 
Wanneer iemand overlijdt, laat hij of zij dan ook niet alleen tastbare zaken achter, maar ook een digitale nalatenschap: socialmedia-accounts, e-mails, winkeltegoeden, gegevens op een telefoon, zoals sms’jes, foto’s, video’s, enzovoort.
 
Al die digitale informatie beschermen we met wachtwoorden: niemand mag er immers bij. Maar dat betekent ook dat die informatie ontoegankelijk is wanneer iemand komt te overlijden. Niemand kan dan die unieke foto’s redden, een Facebookaccount opheffen of een digitaal abonnement stopzetten. Als je hiervoor niets regelt, blijf je na je overlijden online gewoon voortbestaan.

 

Testament


De meest voor de hand liggende manier om hier iets aan te doen is het opnemen van specifieke bepalingen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen welke onlineprofielen u hebt, inclusief de gebruikersnamen en wachtwoorden, en wat er na uw overlijden mee moet gebeuren. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat socialmedia-accounts moeten worden opgeheven of dat ze juist online moeten blijven, ter nagedachtenis. U kunt hiervoor een ‘socialmedia-executeur’ benoemen, een vertrouwenspersoon die uw digitale nalatenschap afwikkelt zoals u dat wilt. De notaris kan u hierbij adviseren.

 

Digitale erfenis: modernisering van het erfrecht


Een digitale nalatenschap bestaat niet alleen uit online accounts, maar ook uit digitale bezittingen: foto’s en filmpjes op uw telefoon, bestanden op uw pc, e-books op uw Kobo of Kindle of bijvoorbeeld bitcoins. De vraag is: kunnen deze bezittingen geërfd worden en zo ja, hoe en door wie? Wettelijk is hier niet duidelijk iets voor geregeld.
 
In de Tweede Kamer is hier nu aandacht voor gevraagd. D66 heeft een actieplan digitale erfenis opgesteld met de titel Voor grip op data na de dood (pdf), waarin de partij pleit voor nieuwe regels voor de digitale nalatenschap. Om tot goede wetgeving te komen, stelt de partij voor om de Ministers van Justitie & Veiligheid en Binnenlandse Zaken onderzoek te laten doen naar de wettelijke mogelijkheden om digitale persoonlijke en financiële bezittingen onderdeel te laten zijn van de nalatenschap.
 
De partij doet hiertoe de volgende voorstellen:

  1. Onderzoek de modernisering van het erfrecht
  2. Zorg voor duidelijkheid over het erven van online accounts
  3. Pleit in Brussel voor Europese regels voor online socialmediaplatforms
  4. Start een bewustwordingscampagne
  5. Denk na over een Digitaal archief.


Testament vertalen


Er zijn allerlei situaties waarin een testament vertaald moet worden. Zo kan een vertaling van een testament nodig zijn omdat de testateur zelf geen Nederlands spreekt maar wel in Nederland woont. Of omdat een erfgenaam of legataris in het buitenland woont. Of omdat bezittingen van een overledene in een ander land verkocht moeten worden. Of, in het geval van een digitale erfenis, omdat er van alles geregeld moet worden met online partijen in een ander land.
 
Het vertalen van testamenten is ons dagelijks werk. Al meer dan 70 jaar. Wij kunnen een perfecte beëdigde vertaling van uw testament maken en, als dat nodig is, de vertaling laten voorzien van een apostille of legalisatie van de rechtbank. Profiteer van onze kennis en vraag een vrijblijvende offerte aan.
 


Testament vertalen? Vraag nu een offerte aan.
 


Wetgeving over digitale nalatenschap nodig