Beëdigde vertaling KvK-uittreksel UBO-register

Datum: 01-10-2020

UBO-register operationeel.

 
Deze week is het Nederlandse UBO-register operationeel geworden en hebben de eerste inschrijvingen plaatsgevonden. Van opgaveplichtige organisaties moet vanaf nu iedere UBO (Ultimate Beneficial Owner) geregistreerd worden in het UBO-register. Bestaande organisaties krijgen daarvoor de tijd tot 27 maart 2022. Nieuw opgerichte organisaties moeten hun UBO’s direct registreren wanneer ze zich bij de Kamer van Koophandel inschrijven, anders krijgen ze geen KvK-nummer. Die registratie kan op twee manieren: bij het loket van de Kamer van Koophandel of bij een notaris. UBO’s kunnen niet online worden geregistreerd.
 
De instelling van het UBO-register is een verplichting die voortvloeit uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849). Het UBO-register moet bijdragen aan het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Het doel van het UBO-register is om iedereen inzage te geven in wie nu echt de persoon achter een vennootschap of andere organisatie is. De Kamer van Koophandel verwoordt het zo:
 
“Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.”
(Bron: Kamer van Koophandel)
 
 

Wie moet als UBO geregistreerd worden?


Zoals gezegd, staat UBO voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende. Iedere natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit is UBO van die entiteit.
 
Een UBO is kort gezegd iemand die (i) meer dan 25% van de aandelen houdt, (ii) meer dan 25% van de stemrechten heeft, (iii) meer dan 25% van het economisch belang houdt en/of (iv) feitelijke zeggenschap heeft. Een UBO is altijd een natuurlijk persoon, een mens. Een bv of een stichting, bijvoorbeeld, kan dus geen UBO zijn.
 
 

Uittreksel uit het UBO-register vertalen


Het UBO-register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Iedereen die dat wil, kan het UBO-register bij de Kamer van Koophandel raadplegen. Vanaf nu is het dan ook mogelijk om bij de Kamer van Koophandel een 'KvK uittreksel UBO-register' aan te vragen.
 
In zo’n uittreksel uit het UBO-register staan onder andere het KvK-nummer en de naam van de organisatie, de openbare persoonsgegevens van de UBO’s van de organisatie en het belang dat de UBO’s in de organisatie hebben. De niet-openbare (afgeschermde) persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde autoriteiten en opsporingsinstanties zoals de Financial Intelligence Unit (FIU), bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen.

Voorbeeld van een KvK-uittreksel UBO-register met openbare gegevens (pdf).
 
Buitenlandse instanties kunnen u vragen om een beëdigde vertaling van een uittreksel uit het Nederlandse UBO-register. Bijvoorbeeld om bepaalde transacties goed te keuren of om uw vennootschap, of een vestiging daarvan, in het betreffende land in te schrijven. Voor zo'n beëdigde vertaling bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben een ruime ervaring in het vertalen van allerlei soorten uittreksels uit het Handelsregister, vaak in combinatie met de statuten van de betreffende vennootschap, stichting of vereniging.
 
Hebt u een beëdigde vertaling nodig van uw KvK-uittreksel UBO-register? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Of vraag direct een offerte aan.
 

Vrijblijvende offerte aanvragen

 
 


Beëdigde vertaling KvK-uittreksel UBO-register