Digitale oprichting bv stap dichterbij

Datum: 23-12-2021

Op 1 augustus 2022 wordt het in Nederland mogelijk om online een bv op te richten. In 2019 is een Europese richtlijn van kracht geworden die dit voor alle EU-lidstaten voorschrijft (Richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht). Deze richtlijn had al op 1 augustus 2021 in wetgeving moeten zijn omgezet, maar het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een jaar uitstel gekregen omdat het wetgevingstraject nog afgerond moet worden.
 
In dit traject is nu de volgende fase bereikt. Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel voor de aanpassing van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt. Deze aanpassingen zijn nodig om de digitale oprichting van een bv (DOBV) mogelijk te maken. Het voorstel is nu voorgelegd aan de Raad van State die daarover advies zal uitbrengen.
 
De wetswijziging maakt het mogelijk om een bv op te richten met een elektronische notariële akte. Daarvoor hoef je dus straks niet meer naar de notaris toe: de bv kan op afstand worden opgericht via een beeldverbinding met de notaris. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft al de nodige voorbereidingen getroffen. Het platform voor het digitaal passeren van oprichtingsakten is klaar voor gebruik en kan direct worden ingezet wanneer de wetgeving rond is.
 
De rol van de notaris komt overigens niet te vervallen. Naast de klassieke notariële akte, ondertekend met de pen, wordt de digitale akte geïntroduceerd. Deze wordt nog steeds door de notaris opgesteld. Bij de digitale oprichting van een bv kan de notaris de oprichter van de bv online identificeren en spreken. En vervolgens kan de oprichtingsakte online ondertekend worden. Daarnaast blijft het uiteraard mogelijk bij de notaris op kantoor een bv op te richten.
 
 

Statuten vertalen

 
Ook wanneer een bv digitaal is opgericht, zal een beëdigde vertaling van de oprichtingsakte of statuten nodig zijn als u deze voor officiële doeleinden in het buitenland wilt gebruiken.
 
Wij zijn u hierbij graag van dienst. Wij hebben bijna 75 jaar ervaring in het vertalen van oprichtingsakten en statuten. Ook kunnen wij de beëdigde vertaling voor u laten legaliseren bij de rechtbank.


Vrijblijvende offerte aanvragen


Digitale oprichting bv stap dichterbij