Lockdownkorting vertaling statuten

Datum: 14-01-2021

Nu de strenge lockdown in Nederland deze week met drie weken is verlengd tot en met 9 februari 2021, krijgen veel ondernemers het nog moeilijker dan ze het al hadden. Het kabinet had naar eigen zeggen geen andere keuze: het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames is veel te hoog. MKB-Nederland en VNO-NCW kwalificeren de verlenging van de lockdown als een ‘mokerslag’ en noemen deze een ‘ongekende klap voor duizenden ondernemers’. Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland noemt de langere lockdown ‘rampzalig’ voor het MKB. Het kabinet heeft weliswaar aangegeven dat het de steunmaatregelen voor ondernemers uitbreidt, maar ondanks de uitbreiding van het steunpakket blijft het een zware tijd voor ondernemers.
 
Er zijn echter ook ondernemers die desondanks nog kansen zien, bijvoorbeeld door activiteiten in het buitenland te ontplooien. Vaak is daarvoor een beëdigde Engelse vertaling van de statuten van de vennootschap nodig. Bijvoorbeeld als de bv buitenlandse bestuurders of aandeelhouders heeft. Of als de vennootschap in het buitenland moet worden ingeschreven of een samenwerkingsverband met een buitenlandse rechtspersoon aangaat.

 

Korting op Engelse vertaling statuten


Als vertaalbureau hebben wij besloten deze ondernemers op bescheiden wijze te ondersteunen: vanaf vandaag tot het eind van de huidige lockdown (9 februari 2021) geven wij 10% korting op Engelse vertalingen van statuten, inclusief oprichtingsakten en statutenwijzigingen van bv’s.
 
Om van deze korting te profteren hoeft u alleen maar een offerte aan te vragen voor de vertaling in het Engels van de statuten, oprichtingsakte of akte van statutenwijziging van uw bv. De korting wordt dan direct in de offerte verwerkt.
 

Vrijblijvende offerte aanvragen


Lockdownkorting vertaling statuten