Notaris blijft rol spelen bij digitale oprichting bv

Datum: 12-07-2019

Als het aan de Europese Unie ligt, kunnen we straks met een druk op de knop online een bv oprichten. Op grond van de richtlijn Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht moet het in Nederland binnenkort mogelijk worden een bv langs digitale weg op te richten.
 
Komt er dan geen notaris meer aan te pas? In antwoord op Kamervragen heeft Minister Dekker voor Rechtsbescherming op 3 juli 2019 aangegeven dat de notaris ook in de toekomst een rol zal blijven spelen bij de oprichting van een bv. Er moeten bij de oprichting van een besloten vennootschap immers voldoende waarborgen zijn om fraude en misbruik te voorkomen.
 
Minister Dekker: “Conform het geldende kabinetsbeleid zal bij de implementatie van de richtlijn zoveel mogelijk worden aangesloten bij het al bestaande systeem, dus met inbegrip van een rol van de notaris bij de oprichting van een BV. Mede in het kader van de implementatie van de richtlijn, wordt daarom de mogelijkheid om de digitale oprichting van bv’s in Nederland te laten plaatsvinden via een digitale notariële akte uitgewerkt.”
 
Voor de digitale oprichting van een bv moeten op grond van de Europese richtlijn modellen van oprichtingsakten beschikbaar worden gesteld. De beschikbare opties zijn bij dergelijke modellen natuurlijk beperkt. Voor een vennootschap met maatwerkstatuten zal nog steeds een notariële akte nodig zijn, onder meer omdat een notaris zal moeten beoordelen of wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen. Dat geldt ook voor een statutenwijziging.
 
 

Beëdigde vertaling van statuten

 
Maar hoe zit dat dan als u uw bv wilt laten inschrijven in een ander land of een vestiging in het buitenland wilt openen? In dat geval zult u nog steeds een beëdigde vertaling van uw oprichtingsakte en/of statuten nodig hebben.
 
Het zou kunnen dat er online modellen in andere talen beschikbaar worden gesteld. Maar in de richtlijn staat hierover: “De beschikbaarheid van modellen in andere talen dan de officiële taal of talen van de betrokken lidstaat dient uitsluitend informatiedoeleinden”.
 
Hieruit valt op te maken dat een beëdigde vertaling van de oprichtingsakte of statuten ook in de toekomst nodig blijft als u deze voor officiële doeleinden wilt gebruiken.
 
Hiervoor kunt u bij ons terecht. Wij hebben meer dan 70 jaar ervaring in het vertalen van oprichtingsakten en statuten van bv’s. Profiteer van onze expertise en laat ons uw statuten vertalen.


Statuten vertalen? Vraag nu een offerte aan.
 


Notaris blijft rol spelen bij digitale oprichting bv