Wet omzetting aandelen aan toonder: statutenwijziging nodig?

Datum: 28-06-2019


Ingrijpende wijziging voor nv’s.


Op 1 juli 2019 wordt de nieuwe Wet omzetting aandelen aan toonder van kracht. Dit kan voor naamloze vennootschappen (nv’s) ingrijpende gevolgen hebben. Op grond van deze nieuwe wet is het nv’s vanaf volgend jaar namelijk niet meer toegestaan papieren aandelen aan toonder te hebben. Alle aandelen van nv’s moeten dan op naam gesteld zijn en bestaande fysieke aandelen aan toonder worden ongeldig. Voor aan de beurs genoteerde nv’s gold dit al, maar nu wordt de verplichting ook ingevoerd voor niet-beursgenoteerde nv’s.
 
Als gevolg van de nieuwe wet kunnen aandelen voortaan alleen nog maar giraal verhandeld worden en is de identiteit van een aandeelhouder altijd bekend. Dat is ook het belangrijkste doel van de wet: transacties op de financiële markten transparanter maken zodat belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme lastiger worden.
 
Door deze wet komt definitief een einde aan de fysieke aandelen aan toonder en daarmee aan een tijdperk van meer dan vierhonderd jaar sinds de uitgifte van de eerste aandelen door de VOC.

 

Wijziging van uw statuten nodig?


Niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen moeten hun toonderaandelen uiterlijk op 31 december 2019 hebben omgezet in aandelen op naam. Daarvoor is een statutenwijziging nodig. Het is dus belangrijk dat zij de statuten tijdig bij de notaris wijzigen. Daarna kunnen aandeelhouders hun aandelen aan toonder nog tot 1 januari 2021 bij de vennootschap omruilen voor aandelen op naam. Zolang zij dit niet hebben gedaan, kunnen zij hun aandeelhoudersrechten niet uitoefenen. Als de aandelen niet voor 1 januari 2021 zijn ingeleverd, dan worden ze eigendom van de nv. De aandeelhouder heeft daarna nog wel vijf jaar het recht om deze aandelen in te leveren in ruil voor een vervangend aandeel op naam

 

Laat uw gewijzigde statuten tijdig vertalen


Als u een beëdigde Engelse vertaling van de statuten van uw nv nodig hebt – bijvoorbeeld om deze te deponeren bij een buitenlandse Kamer van Koophandel, of om deze op uw website te publiceren – denkt u er dan aan om de gewijzigde statuten, en eventueel de akte van statutenwijziging, tijdig te laten vertalen. Wij zijn u graag van dienst. Het vertalen van statuten is ons dagelijks werk.


Vraag nu een offerte aan voor de vertaling van uw statuten.
 


Wet omzetting aandelen aan toonder: statutenwijziging nodig?