Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke bv

Datum: 28-08-2020

Vorige maand heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer de introductie van de maatschappelijke bv aangekondigd. De maatschappelijke bv (bvm) wordt een besloten vennootschap met een maatschappelijke missie die in de statuten is vastgelegd. Nog dit jaar zal de staatssecretaris komen met een voorstel voor een nieuwe wet waarin wordt vastgelegd aan welke criteria een onderneming moet voldoen om zich als maatschappelijke bv te kunnen inschrijven.
 
Als juridisch vertaalbureau krijgen wij ook te maken met deze nieuwe rechtsvorm. Omdat wij ons dagelijks bezighouden met de vertaling van de statuten van vennootschappen, stichtingen en verenigingen met de meest uiteenlopende doelstellingen, zijn wij bij uitstek het aanspreekpunt voor de al dan niet beëdigde vertaling van de statuten van de nieuwe maatschappelijke bv.
 
 

Waarom een nieuwe rechtsvorm?

 
Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om zich niet in de eerste plaats te richten op het maken van winst, maar op het helpen oplossen van maatschappelijke of sociale problemen. Maar anders dan bijvoorbeeld goededoelenorganisaties zijn maatschappelijke ondernemingen commerciële bedrijven met een verdienmodel. Ze verkopen een product of dienst en verdienen daar geld mee. Ze zijn dus niet afhankelijk van subsidies, schenkingen en donaties. Voorbeelden zijn Tony’s Chocolonely, Marqt en Fairphone.
 
Voor zulke ondernemers met een maatschappelijke missie is het vaak lastig om leningen aan te gaan of mee te doen met aanbestedingen. Als ze kiezen voor de rechtsvorm van de bv, moeten ze telkens opnieuw uitleggen hoe het komt dat hun rendement zo laag is. Winst maken is immers niet hun primaire doelstelling. Als ze kiezen voor de vorm van een stichting, roept de omvang van de commerciële activiteiten vragen op en krijgen ze te maken met beperkingen bij het aantrekken van kapitaal.
 
Met de nieuwe rechtsvorm kunnen sociale ondernemingen hun status direct duidelijk maken: een bvm is een bv die in de eerste plaats bijdraagt aan een maatschappelijk doel dat is vastgelegd in de statuten en die niet primair een winstoogmerk heeft. Het aantal ondernemingen dat straks kan kiezen voor de bvm is sterk aan het groeien. Volgens de Social Enterprise Monitor 2019 waren er in 2019 maar liefst zo’n 5.000 sociale ondernemingen actief in Nederland, een groei van 80% in vijf jaar tijd.
 
 

Aan welke eisen moet de maatschappelijke bv voldoen?

 
In opdracht van het kabinet heeft KPMG in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit onderzoek gedaan naar de behoefte aan en het draagvlak voor de nieuwe rechtsvorm. In het rapport Stimuleren van (h)erkenning van sociale ondernemingen worden sociale ondernemingen gedefinieerd als ondernemingen die:
 

  1. een product of dienst leveren;
  2. in plaats van met een winstdoelstelling dit primair en expliciet doen om bij te dragen aan een maatschappelijk doel welke is vastgelegd in haar statuten;
  3. een deel van de omzet herinvesteren in het bereiken van het maatschappelijke doel en/of beperkt zijn in de verdeling van winst en vermogen, e.e.a. om te garanderen dat het maatschappelijk doel voor gaat;
  4. hun relevante stakeholders identificeren en daarmee minimaal jaarlijks in dialoog gaan;
  5. transparant zijn op hun website (of op andere wijze die publiekelijk toegankelijk is zoals in hun jaarverslag) over de meest materiële gecreëerde maatschappelijke waarde; en
  6. onafhankelijk van de overheid en/of andere entiteiten een eigen strategie kunnen nastreven.

 

Statuten bvm vertalen

 
Veel ondernemers die straks kunnen kiezen voor de maatschappelijke bv zijn internationaal actief. Daarom zullen veel van hen behoefte hebben aan een beëdigde vertaling van de statuten van hun bvm. Bent u zo’n sociaal ondernemer? Dankzij onze decennialange ervaring in het vertalen van notariële akten in het algemeen en statuten en oprichtingsakten in het bijzonder, zijn wij als geen ander in staat u te voorzien van een perfecte beëdigde vertaling van uw oprichtingsakte.
 

Statuten vertalen


Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke bv