Nieuwe wetgeving grensoverschrijdende fusies

Datum: 21-12-2022

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming heeft op 5 december 2022 het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen ingediend bij de Tweede Kamer. Op 21 december 2022 wordt het wetsvoorstel besproken door de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer.

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, worden Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt gewijzigd om te voldoen aan de Europese richtlijn (EU) 2019/2121, ook wel de Mobiliteitsrichtlijn genoemd. Met deze richtlijn wil de Europese Commissie grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van kapitaalvennootschappen (in Nederland zijn dat bv’s en nv’s) eenvoudiger maken en zo de vrijheid van vestiging binnen de EU bevorderen. De uiterste datum waarop de richtlijn moet zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving is 31 januari 2023.

 

Fraudetoets


Bij een grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing moet in veel gevallen een notaris verklaren dat aan de nationale procedurevoorschriften is voldaan. Zo’n verklaring heet een pre-attest. Dit pre-attest wordt door het wetsvoorstel uitgebreid met een fraudetoets. In het kader van deze toets moet een notaris onderzoeken of de bv of nv gebruikt wordt voor ongeoorloofde doeleinden, zoals belastingfraude of criminaliteit. De notaris geeft de verklaring niet af als hij of zij vaststelt dat de grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing is opgezet voor criminele doeleinden of voor onrechtmatige of frauduleuze doeleinden die leiden tot of gericht zijn op ontduiking of omzeiling van het Unierecht of het nationale recht.

 

Beëdigde vertaling


Bent u - of is uw onderneming - betrokken bij een grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing? Dan hebt u per definitie te maken met buitenlandse partijen en met instanties in verschillende landen.

De kans is daarom groot dat u beëdigde vertalingen nodig hebt van de diverse notariële akten en andere documenten die daarbij nodig zijn. Zoals de notariële akte van fusie of splitsing, de akte van omzetting, het fusievoorstel en de oprichtingsakte en/of statuten van de betrokken entiteiten.

Onze beëdigde vertalers kunnen u hierbij op deskundige wijze van dienst zijn. Neem contact met ons op of vraag direct een offerte aan voor een beëdigde vertaling.
 

Offerte aanvragen

 


Nieuwe wetgeving grensoverschrijdende fusies