EN  |  NL
Vertaalbureau All-Round, Den Haag | All-Round Translations, The Hague

Wat is een beëdigde vertaling?


Een beëdigde vertaling is een vertaling die voorzien is van de handtekening, het stempel en een verklaring van een beëdigd vertaler.

Een beëdigd vertaler is een vertaler die voor een bepaalde talencombinatie bij een van de Nederlandse rechtbanken beëdigd is en die is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Hiervoor moet een vertaler voldoen aan allerlei wettelijke eisen ten aanzien van opleiding en permanente educatie en van onbesproken gedrag zijn. Dit is geregeld bij de Wet beëdigde tolken en vertalers.           

Alleen vertalers die in het Rbtv zijn ingeschreven zijn bevoegd beëdigde vertalingen af te geven. Een beëdigde vertaling wordt ook wel een officiële of gewaarmerkte vertaling genoemd.

 

Welke documenten?


Een beëdigde vertaling is meestal nodig als de vertaling voor officiële doeleinden gebruikt wordt, zoals de inschrijving van een vennootschap in het buitenland, de afwikkeling van een nalatenschap, het sluiten van een huwelijk, emigratie of het aanvragen van EU-subsidie.

Het gaat dus in de regel om vertalingen van documenten als notariële akten, rechterlijke uitspraken, uittreksels uit het Handelsregister, stukken van de burgerlijke stand en soms ook jaarrekeningen. Of in uw specifieke geval een beëdigde vertaling nodig is, kunt u het best vragen aan de instantie waarvoor de vertaling bestemd is.

 

Legalisatie van beëdigde vertalingen


Een beëdigde vertaling kan door de rechtbank worden gelegaliseerd door middel van een gewone legalisatie of een apostille. Meer informatie over het legaliseren van documenten?
>> Lees verderJuridisch Vertaalbureau All-Round Den Haag: professionele juridische vertalingen door gespecialiseerde beëdigde vertalers
Full member of Elia
(European Language Industry Association)