Beëdigde vertaling van Skypetestament

Datum: 22-04-2020

Op 21 april 2020 is door de Eerste Kamer de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen. Deze verzamelwet bevat diverse bepalingen en wettelijke aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat de rechtspraak en het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk blijven functioneren.
 
Notarissen mogen akten tijdelijk met behulp van audiovisuele hulpmiddelen passeren. Vandaar de benaming Skypetestament. Ook van een Skypetestament kunnen wij gewoon een beëdigde vertaling maken. Voor het vertalen maakt het niet uit hoe de akte tot stand gekomen is.
 
Het voorstel voor deze spoedwet is binnen een ongekend korte tijd voorbereid, behandeld en goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Naar verwachting wordt de wet nog deze week van kracht.
 
De wet maakt het tijdelijk mogelijk elektronische communicatiemiddelen te gebruiken in bepaalde situaties waarin normaal gesproken fysieke aanwezigheid vereist is. Zo kunnen zittingen in gerechtelijke procedures tijdelijk via elektronische weg (“door middel van een tweezijdig elektronisch communicatiemiddel”) plaatsvinden zonder dat partijen fysiek aanwezig zijn. Ook bevat de wet tijdelijke voorzieningen die elektronisch vergaderen door verenigingen (inclusief verenigingen van eigenaars), bv’s en nv’s mogelijk maken.
 
De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid vervalt op 1 september 2020. Maar omdat het nodig kan zijn de tijdelijke voorzieningen ook na deze datum te laten voortduren, kan de geldigheidsduur met telkens twee maanden verlengd worden.
 
 

De notaris

 
Een belangrijk onderdeel van de spoedwet is dat het notarissen tijdelijk is toegestaan akten zoals testamenten met behulp van audiovisuele hulpmiddelen, zoals Skype, te passeren.
 
Normaal gesproken schrijft de wet voor dat iemand die een testament maakt (een testateur) de notariële akte waarin het testament is opgenomen persoonlijk bij de notaris ondertekent. Nu dat vanwege de coronacrisis niet altijd mogelijk is, kan de akte via een videoverbinding gepasseerd worden zonder dat de testateur zelf aanwezig is. Het is dan een Skypetestament.
 
De wettelijk verplichte ondertekening van de akte wordt in dat geval vervangen door de verklaring dat de testateur vanwege de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus niet in staat is de akte te ondertekenen. De notaris neemt deze verklaring in de akte op. Dit kan overigens alleen als er geen mogelijkheden zijn om de akte op een normale manier te passeren. Zo’n testament kunnen wij voor u vertalen in het Engels, Duits, Frans, Italiaans of Spaans. Ook voor een beëdigde vertaling kunt u bij ons terecht.
 
Voor een hypotheekakte geldt dat een onderhandse volmacht niet is toegestaan. Dat betekent dus dat iemand die niet in staat is een hypotheekakte persoonlijk te ondertekenen, alleen door middel van een notariële volmacht een gevolmachtigde kan aanwijzen. En die notariële volmacht moet persoonlijk in aanwezigheid van de notaris ondertekend worden. Ook voor zo’n situatie biedt de tijdelijke wet uitkomst.
 
In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) zegt minister Dekker voor Rechtsbescherming het volgende over de geldigheid van een dergelijke akte:
 
“Om mogelijke rechtsonzekerheid over de juridische geldigheid van testamenten of andere akten die langs deze wijze zijn opgesteld, te voorkomen, heb ik in de inmiddels door uw Kamer aangenomen spoedwetgeving Covid-19 een bepaling opgenomen, waarmee wordt zeker gesteld dat ook door middel van audiovisuele middelen voor de notaris kan worden verschenen. Hiermee wil ik onduidelijkheid over de authenticiteit van, onder meer, testamenten die onder de huidige omstandigheden door de notaris langs audiovisuele middelen zijn gepasseerd, wegnemen.”
 
 

Skypetestament vertalen

 
Voor ons als juridisch vertaalbureau brengt deze tijdelijke regelgeving geen verandering mee. Zoals gezegd, kunnen wij een Skypetestament vertalen als iedere andere akte. Het maakt voor de vertaling geen verschil hoe de akte gepasseerd is. Ook een beëdigde vertaling van een digitaal gepasseerde akte is gewoon geldig.
 
Voor het laten vertalen van een akte hoeft u niet op ons kantoor in Den Haag langs te komen. Vertalen gebeurt veilig op afstand. Niet-beëdigde vertalingen verzenden wij per e-mail, beëdigde vertalingen per al dan niet aangetekende post of per koerier. Daar komt geen fysiek contact aan te pas.
 
Onze beëdigde vertalers zijn echte cracks in het vertalen van notariële akten en andere juridische documenten. Zij vertalen iedere akte vakkundig voor u, of het nu een testament, een hypotheekakte, een volmacht of een oprichtingsakte is. Wilt u een notariële akte of ander juridisch document laten vertalen? Vraag dan een vrijblijvende offerte voor een vertaling aan.
 

Nu aanvragen: offerte voor een beëdigde vertaling


Beëdigde vertaling van Skypetestament